dimarts, 2 de desembre del 2014

SSPLAU, BAIXEU EL TO DE VEU

Com ja sabeu,  estem fent les medicions amb els sonòmetres dels dos punts crítics de l'escola ( menjador i passadís de cicle inicial).
Aquestes mesures ens serviran per tenir un registre de control i d'anàlisi de situació, per saber quina mesura en decibels estem generant en aquests espais i, si cal, poder realitzar mesures correctores. També per concienciar i intentar fer la nostra escola una mica més confortable.