dimarts, 17 de desembre del 2013

TALA DELS PINS DEL PATI DE L'ESCOLA
Des de la Comissió d’Escola Verda volem fer-vos arribar el nostre sentiment de tristesa davant la tala  d’arbres que s'ha hagut d'efectuar aquesta setmana a  la nostra escola. 

Concretament han estat tretze pins que es trobaven en males condicions o bé que podien significar un perill pels nostres infants. Els experts que han pres aquesta decisió, han vetllat en tot moment per la seguretat de tots! 

Ara el repte es compensar aquesta mancança. Desde l'escola verda treballarem per aconsseguir uns espais confortables segurs per compensar i generar iniciatives per un nova plantada d’arbres per suplir aquest buit al nostre pati.