dissabte, 30 de gener del 2016

ESCOLTEM MILLOR AL MENJADOR

Com bé sabeu, la nostra escola el curs passat, conjuntament amb altres centres, va participar en un projcete de sensibilització acústica, Projecte Sssplau,  amb la intenció de millorar el confort acústic que presenten alguns espais concrets de la nostra escola (menjador i passadisos).

En una primera fase es va fer un treball de diagnosi inicial  i una petita formació amb un  grup d'alumnes. La diagnosi va servir al  centre per visuaitzar i calcular el grau de reberveració acústica dels espais i poder realitzar un plantejament de millora. 

Fruit d'un esforç i de recolzament tècnic per part de l'Ajuntament vam poder sol·licitar una millora acústica dins l'espai de menjador obtenint un resultats més que satisfactòris. 

Durant els dies de vacances de Nadal es va realitzar la pertinent obra d'una cambra d'absorció acústica, al sostre del menjador amb panells insonoritzador i amb panells reductors a una de les pareds.Actualment el resultat de l'obra ha resolt notablement la reberveració i a la vegada,  s'ha aconsseguit que les oïdes d'infants i adults, en aquest espai, rebin menys presió acústica i sigui  molt  confortable.

Estem molt satisfets dels canvis realitzats  donat que han solucionat un dels espais amb més problemes d'acústica del centre i a més a més  ens ha proporcionat  eines de gran utilitat pedagògica:

1. Display control de soroll: A nivell visual podem treballar la conscienciació dels espais en els que diposem d'aquestes caixes luminoses( visaulment mostren els decibelis a partir del qual comencen a ser perjudicials per les nostres oïdes).

2. Control i anàlisi de dades: Opció de disposar de les dades que de manera automàtica aporten aquestes caixes luminoses per  coneixer, controlar i treballar  l'evolució temporal d'aquestes i la seva utilitat  potencial a nivells pedagògic i de treballs a nivell classe. ( encara pendent d'utilització per millores a xarxa wifi)